Sprzęt 

Skąd wziął się druk?

W dzisiejszym świecie nikt chyba nie wyobraża sobie braku możliwości użycia drukarki, która w wielu przypadkach ułatwia życie. Nikomu nie chciałoby się przepisywać kilkuset stron pracy magisterskiej czy licencjackiej ani pisać odręcznie kilkudziesięciu stron instrukcji obsługi, a tym bardziej przepisywać całych książek. Druk obecny jest wszędzie – w pracy, w szkole, na plakatach, w czasopismach. Nie należy też zapomnieć o tym, jak dzięki niemu staniały książki, które dostępne są teraz dla każdego zjadacza chleba, a nie, tak jak kiedyś, kiedy jedna książka kosztowała kilka wiosek, a jej stworzenie wymagało dużego nakładu pracy i zajmowało olbrzymią ilość czasu – nie bez podstaw pojawiło się powiedzenie „benedyktyńska cierpliwość”. W końcu to właśnie benedyktyni w średniowieczu zajmowali się przepisywaniem książek zdobionym pismem. Z lekcji historii na pewno pamiętamy, że jako pierwsi (3500 r. p. n.e.) pismo wynaleźli starożytni Sumerowie. Było to pismo klinowe, jego podstawą był obrazkowy system znaków. Wielkie znaczenie przypisuje się również pismu wynalezionemu przez Fenicjan (1300 r. p. n.e.). Stał się on podstawą do powstania wszystkich alfabetów. Było ono prostsze od pisma klinowego oraz od egipskich hieroglifów. Zawierało 22 znaki a przerwę między wyrazami oznaczało się kreską. W ciągu wieków powstało wiele różnych pism, wiele systemów znaków. Wszystko dlatego, że ludzie odczuwali potrzebę porozumienia się i przekazania informacji na odległość dalszą niż docierała mowa. Niewątpliwym przełomem stało się wynalezienie prasy drukarskiej przez Jana Gutenberga, niemieckiego złotnika. Wynalazł ją w połowie XV wieku i była to maszyna, która przyczyniła się do rozpowszechnienia druku, który znany był już w Chinach. Na początku XV wieku Chińczycy zaczęli używać ruchome czcionki odlewane z brązu. Służyły one do tworzenia ważnych dokumentów państwowych. Gutenberg był jednak osobą, która jako pierwsza wymyśliła w pełni użyteczną metodę drukowania (były to metalowe formy obejmujące jedną literę, podczas gdy w latach wcześniejszych używano drewnianych form do drukowania całej strony, przez co do stworzenia następnej trzeba było wykonać nową), dzięki której w XV-wiecznej Europie zmalał poziom analfabetyzmu. Prasa drukarska przyśpieszyła też obieg informacji, a co za tym idzie, szybsze stały się przemiany społeczne, zaczęła też postępować cywilizacja. Był to o tyle ważny wynalazek, że datę wynalezienia prasy drukarskiej uznaje się za koniec „długiej nocy średniowiecza” a początek nowej epoki – renesansu, epoki rozwoju. Pierwszą wydrukowaną przez wynalazcę książką była „Biblia Gutenberga”. Powstała w około dwustu egzemplarzach, jednak nie wszystkie przetrwały do dziś. Jedyną Biblię Czterdziestodwuwierszową (inna nazwa Biblii Gutenberga) w Polsce można obejrzeć w Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie, dokąd przywieziono ją z Kanady w 1959 roku. Jest to jeden z dwudziestu egzemplarzy zachowanych w całości; można na niej odnaleźć wiele śladów autentyczności, jak na przykład to, że na jednej ze stron odnaleźć można błąd drukarski, dzięki któremu wiemy, jaki kształt i rozmiar miała gutenbergowska czcionka.

Related posts

Leave a Comment