frezowanieRodzaje 

Na czym polega frezowanie CNC?

Frezowanie CNC jest procesem produkcyjnym, który wykorzystuje komputery do kontroli ruchu narzędzi skrawających w celu zautomatyzowania tworzenia precyzyjnych części dla szerokiej gamy zastosowań. Może być również określane jako obróbka sterowana numerycznie lub po prostu obróbka komputerowa.

Chociaż frezowanie CNC w Katowicach jest droższe niż tradycyjna obróbka ręczna, ma wiele zalet, w tym zwiększoną wydajność i dokładność, zmniejszone koszty pracy oraz podwyższone bezpieczeństwo.

Frezowanie CNC w Katowicach – proces usuwania materiału z obrabianego przedmiotu

Maszyna porusza narzędziem tnącym w sposób kontrolowany, a narzędzie tnące usuwa materiał z obrabianego przedmiotu. Silnik, który napędza ten ruch, może być sterowany przez analogowy lub cyfrowy sterownik. Pierwsze rozwiązanie wykorzystuje przełączniki do kontrolowania prędkości silnika, natomiast drugie wykorzystuje komputery do wysyłania sygnałów do napędzania silników pod precyzyjnymi kątami i na określoną głębokość.

Frezarki CNC wykorzystują komputerową kontrolę w celu obracania narzędzi skrawających pod precyzyjnymi kątami i głębokościami. System steruje wrzecionem oraz jego prędkością obrotową. Wrzeciono zostaje podłączone do silnika, który obraca się z dużą prędkością. Narzędzie skrawające (bit) jest utrzymywane w tulei zaciskowej, a tę następnie umieszcza się w uchwycie na górze wrzeciona. Kąt obrotu decyduje o tym, ile materiału zostanie usunięte, a także również o tym, czy obrabia się metal, czy tworzywo sztuczne. Wytwarzany przedmiot jest przytrzymywany na stole roboczym za pomocą uchwytów lub zacisków, podczas gdy Ty usuwasz z niego kawałek po kawałku, aż do uzyskania gotowego produktu!

Frezarki posiadają wrzeciono, które obraca narzędziem skrawającym pod precyzyjnymi kątami i głębokościami, aby wyciąć materiał z obrabianego przedmiotu. Montuje się je na ruchomym wózku, poruszającym się wzdłuż osi X, Y i Z. Proces obróbki jest ściśle monitorowany przez oprogramowanie komputerowe, które może pełnić dwie funkcje: rejestruje ilość materiału usuniętego w każdej operacji i przekazuje tę informację z powrotem do maszyny, aby wiedziała, gdzie wykonać następne przejście. Może też wykorzystywać te dane do tworzenia ścieżki dla operacji obróbki.

Frezarki CNC są obsługiwane przez programy komputerowe, które tworzą ścieżkę dla całego procesu obróbki. Oprogramowanie składa się z serii poleceń informujących maszynę, gdzie ma się poruszać i kiedy wykonać operację, np. włączyć silnik wrzeciona, opuścić narzędzie skrawające na obrabiany przedmiot lub przejść z jednego miejsca na drugie. Sterownik CNC otrzymuje te instrukcje z pakietu programu zwanego komputerowym wspomaganiem projektowania (CAD). Co ciekawe, to oprogramowanie CAD nie jest w rzeczywistości uruchamiane na samym sterowniku CNC, ale na innym komputerze w fabryce.

Podsumowanie

Frezowanie CNC w Katowicach jest wszechstronnym procesem produkcyjnym, który może być stosowany do wielu różnych rodzajów prac. Plik CAD musi być zapisany w formacie, jaki program obróbki może odczytać, a następnie utworzy ścieżkę dla narzędzia tnącego. Maszyna CNC używa swoich komputerowych urządzeń sterujących do obracania narzędzia pod precyzyjnymi kątami i na odpowiednią głębokość, aby mogło ono odciąć materiał od obrabianego przedmiotu.

Related posts