wentylacjaRodzaje 

Jak działa wentylacja mechaniczna?

Procesy produkcyjne, w których występuje duże zapylenie lub emisja szkodliwych gazów, nastręczają dużych problemów zarówno pracodawcom, służbom BHP, jak i pracującym w tych procesach pracownikom. Zwłaszcza gdy odbywają się w pomieszczeniach o ograniczonej kubaturze lub na halach, gdzie wymiana powietrza odbywa się wyłącznie przez drzwi i okna. Brak właściwej wymiany powietrza powoduje dyskomfort w pracy, konieczność stosowania uciążliwych środków ochrony indywidualnej, a przez to – mniejszą wydajność i większe zmęczenie. Większe stężenia pyłów mogą również zaburzyć inne procesy technologiczne, prowadzone równolegle na hali, jak czyszczenie lub malowanie. Częstym problemem jest brak weryfikacji przez służby utrzymania ruchu,  jak działa wentylacja mechaniczna, która powinna obsługiwać pomieszczenie.

Jak brak wentylacji wpływa na procesy produkcyjne?

Źle dobrana lub nieskuteczna wentylacja hali produkcyjnej musi być rozpatrywana w kilku aspektach:

  • komfortu, zdrowia i życia pracowników,
  • poprawności prowadzenia procesów technologicznych,
  • zużycia i zniszczenia maszyn produkcyjnych, narzędzi oraz budynków.

Wentylacja mechaniczna – jak działa na poprawę warunków BHP?

Jako najbardziej oczywiste rozpatruje się zdrowie i życie pracownika oraz komfort pracy, w znaczeniu wymaganych przepisami warunków termicznych, oświetlenia i czystości powietrza. Pracodawcę w tym zakresie obowiązują ściśle ustalone przepisami prawa normy. Przeprowadzane okresowo badania środowiska pracy muszą wykazać dotrzymanie ustalonych parametrów, w przeciwnym razie pracodawca ma obowiązek wdrożyć działania naprawcze. W przypadkach skrajnych Państwowa Inspekcja Pracy może nakazać zaprzestania pracy na danym stanowisku. Wentylacja grawitacyjna najczęściej jest niewystarczająca. Dlatego w pierwszej kolejności należy zweryfikować, jaka jest na hali wentylacja mechaniczna, jak działa oraz czy spełnia wszystkie wymagania BHP dla prowadzonego procesu. Często wentylacja mechaniczna była budowana dla hali, w której odbywały się inne procesy niż obecnie.

Jak działa wentylacja mechaniczna w procesach produkcyjnych?

Kolejnym problemem, który może pojawić się w wyniku niesprawnej wentylacji, są zakłócenia w procesach produkcyjnych. Nadmierne zapylenie może powodować zakłócenia aparatury pomiarowej lub czujników ruchu. Opary chemii mogą powodować szybszą korozję elementów metalowych. W przypadku dużych hal oddzielenie tych procesów nie jest łatwe. Rozwiązaniem, proponowanym np. przez https://naar.pl/oferta/instalacje-wentylacji-przemyslowej/, jest wentylacja strefowa, pozwalająca na wietrzenie tylko określonego obszaru. Wentylacja taka sprawdzi się w miejscach, gdzie występuje duże stężenie zanieczyszczeń na małym obszarze, co pozwala ograniczyć rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń na całą halę.

Innym rozwiązaniem może być zastosowanie odciągów miejscowych, które – oprócz ograniczania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń poza obszar roboczy – dodatkowo pozwalają na ustawienie wyciągu w taki sposób, by do minimum ograniczyć narażenie pracownika na szkodliwe emisje. Wyciągi takie sprawdzą się na stanowiskach spawaczy lub podczas szlifowania powierzchni.

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła – jak działa i czy się opłaca?

Ostatnim, jednak nie mniej istotnym problemem braku rozeznania, jak działa wentylacja mechaniczna na hali, jest szybsze zużycie maszyn, urządzeń oraz degradacja infrastruktury. Osiadające pyły i korozyjne pierwiastki oraz niezachowanie optymalnych temperatur i wilgotności mogą doprowadzić do szybszego uszkodzenia elementów elektroniki, nadmiernego zużycia narzędzi lub niszczenia budynku. Częstym błędem popełnianym przez przedsiębiorstwa jest izolowanie hali, w obawie przed nadmiernymi rachunkami za energię cieplną, potrzebną do ogrzania pomieszczeń. Zweryfikowanie, czy nowoczesny system, taki jak wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła – jak działa i sprawdza się na hali, może stanowić rozwiązanie powyższych problemów.

Dobór właściwej wentylacji mechanicznej jest istotny zarówno z punktu widzenia BHP, jak i prowadzonej technologii oraz ekonomii. Dokonane pod indywidualne potrzeby obliczenia pozwalają określić, jak działa wentylacja mechaniczna na hali i czy jej wydajność jest prawidłowa. W przypadku wysokich kosztów ponoszonych na ogrzewanie pomieszczeń warto sprawdzić, co to jest wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, jak działa na hali i jakie docelowo to rozwiązanie przyniesie oszczędności. Ciekawe rozwiązania w powyższych zagadnieniach proponują wyspecjalizowane firmy, zajmujące się kompleksowo projektowaniem i wykonawstwem wentylacji mechanicznych. Przykładem mogą być opisane na stronie https://naar.pl/oferta/instalacje-wentylacji-przemyslowej/ rozwiązania i opisy, jak działa wentylacja mechaniczna.

Related posts