Sprzęt 

Urok maszyn poligraficznych

Historia maszyn drukujących ma swoją historię, z czasem zmieniały się maszyny, które były odpowiedzialne za drukowanie. Niektóre z nich możemy znaleźć w muzeum. Maszyny poligraficzne miały za zadanie drukowania treści, chociażby do gazet. Urządzenia mają ten sam cel, ale można je podzielić w zależności od budowy. Jedne są bardziej masywne a drugie… niekoniecznie. Niech jednak nikt nie skaże tych maszyn na straty, gdyż kiedyś to były całkiem pożyteczne urządzenia. Można też je podzielić w zależności od składania czcionek i drukowania ich na danym podłożu. Maszyny poligraficzne możemy wyróżnić w zależności od formy drukowanej. Takim urządzeniem jest maszyna płaska, która drukuje wszystko na płasko jak sugeruje nam jej nazwa. W tego typu maszynie forma drukowa jest położona na płaskiej płycie formowej, która porusza się ruchem posuwisto-zwrotnym. Wraz z ruchem płyty formowej w jedną stronę odbywa się nakładanie farby drukowej poprzez walec farbowy, a z ruchem przeciwnym odbywa się dociśnięcie podłoża drukowego do formy drukowej za pomocą cylindra dociskowego.
Drugi rodzaj jak możemy przedstawić jako maszyny poligraficzne jest maszyna rotacyjna. Ta z kolei ma formę zaokrągloną. Formy są położone na walcu, który drukuje dany materiał, chociażby do gazet. W tego typu maszynie forma drukowa (w postaci tzw. „blachy”) jest założona na cylinder drukowy (offset lub CtPress) lub też jest wytrawiona bezpośrednio na samym cylindrze (rotograwiura), a cylinder ten obraca się (rotuje) jednostajne wokół swojej osi. Również inne ruchome elementy maszyny tego typu poruszają się w ten sam sposób, aczkolwiek niektóre z nich w odwrotnym kierunku.
Zostawmy w spokoju już rodzaj formy a przejdźmy do podziału ze względu na postać podłoża. Pierwszym takim elementem będzie maszyna arkuszowa. Maszyny poligraficzne posiadają specjalne maszyny arkuszowe, które mają za zadanie drukowanie stosu arkuszy. Teraz wiemy skąd są te wszystkie formularze. Głównym ograniczeniem maszyn arkuszowych wynikającym z ich budowy jest możliwość stosowania podłoży drukowych dostatecznie sztywnych, co w praktyce przekłada się na ograniczenie „od dołu” ich gramatury. Podłoża cieńsze mogą być podawane tylko ze zwoju, a więc tylko na maszyny zwojowe. Innym ograniczeniem maszyn arkuszowych jest ich niższa prędkość drukowania wynikająca z sekwencyjnego sposobu podawania podłoża na maszynę (w odróżnieniu od ciągłego w maszynach zwojowych).
Warto jeszcze wymienić maszyny do druku cyfrowego. Materiały przeznaczone do druku są dostarczane do urządzenia drukującego w postaci danych komputerowych. Maszyny poligraficzne pod tym względem są maszynami, które z pewnością ułatwiły nam życie. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, że żyjemy w świecie pełnym maszyn poligraficznych, które chociażby drukują gazety czy też ulotki. Maszyny poligraficzne są maszynami, które z pewnością nie wyjdą z powszechnego użycia. Chociaż część z nich jest już antykami, to znaczna część z nich nadal jest chętnie stosowana. Z pewnością dalej będziemy żyli pośród takich maszyn.

Related posts

Leave a Comment