budowaRodzaje 

Komu powierzyć roboty budowlane?

Gdy zostaje podjęta decyzja dotycząca budowy nieruchomości, każdy chce wiedzieć, że może zaufać zatrudnionym pracownikom. Od nich zależy nie tylko jej wygląd czy funkcjonalność, ale przede wszystkim bezpieczeństwo osób, które będą w niej przebywać. Z tego względu warto postawić na zaufaną firmę budowlaną w Międzyzdrojach. Miasto jest ośrodkiem pracy wielu specjalistów, dlatego podejmując się budowy domu, wiesz, że możesz na nich liczyć.

Chcesz zbudować dom? Komu powierzysz wykonanie robót?

W przypadku budowy domu kwestię tę możesz rozwiązać na dwa sposoby. Pierwszy obejmuje zawarcie kompleksowej umowy z jednym wykonawcą, drugi zaś podpisanie różnych umów z kilkoma wykonawcami, którzy zajmą się wykonaniem poszczególnych elementów.

Z pewnych względów pierwsza opcja jest znacznie częściej wybierana – wówczas nie musisz samodzielnie nadzorować przebiegu prac, ponieważ zajmuje się tym Twój wykonawca. Jednak w takim przypadku trzeba się liczyć z większymi kosztami pokrywającymi jego wynagrodzenie.

Podpisane porozumienie to umowa o roboty budowlane, w której wykonawca zobowiązuje się do tego, by wykonać obiekt zgodnie z przedłożonym przez inwestora projektem, a także wiedzą techniczną. W tym przypadku obowiązują oczywiście przepisy prawa budowlanego.

Jak wybrać dobrą firmę budowlaną w Międzyzdrojach (i nie tylko)?

Jeśli czytasz ten artykuł, prawdopodobnie szukasz zaufanej firmy budowlanej w Międzyzdrojach lub w innym mieście w Polsce. Oczywiście, warto zapoznać się z opiniami w internecie, jednak nie zawsze są one miarodajne. Aby zyskać pewność co do profesjonalizmu danej firmy, warto zapytać o kwestie związane z jej statusem prawnym – czy jest ona legalna – oraz kwalifikacjami pracowników. Dobry pomysł obejmuje również zorientowanie się w gotowych realizacjach wykonanych przez ekipę, w tym w użytych do tego celu technologiach, uzyskanej jakości, a także tego, czy dotrzymano umówionego terminu.

Jeśli sprawdziłeś wymienione wyżej kwestie dotyczące wybranej firmy budowlanej w Międzyzdrojach, a właściciel otwarcie udzielił Ci odpowiedzi na pytania, to bardzo dobry znak. Wskazuje bowiem na to, że wykonawca jest godny zaufania. Pamiętaj również, że dobra firma będzie posiadać własne zaplecze narzędziowe, a wynajmowanie sprzętu należy postrzegać jako nieco podejrzane.

Co, jeśli firma budowlana popełni błędy?

Nawet najlepszej firmie mogą zdarzyć się wpadki. Jeżeli tak się stało, należy wezwać wykonawcę do zmiany sposobu wykonania projektu i wyznaczyć konkretny termin. Jeżeli wady są poważne, a naprawa ich wymaga zbyt wysokich kosztów, masz pełne prawo, by odstąpić od zawartej umowy. Jeśli natomiast uszczerbek nie jest zbyt duży albo wykonawca nie może go usunąć w wyznaczonym terminie, możesz wnieść o zmniejszenie jego wynagrodzenia o kwotę adekwatną do istotności wady.

Jeżeli firma budowlana w Międzyzdrojach nie wywiąże się z obowiązku usunięcia wady w wyznaczonym do tego terminie, ale nie minęła jeszcze data ukończenia samej budowy, inwestor może również zlecić wykonanie poprawek lub dalszych prac komuś innemu na koszt wykonawcy, który zawinił.

Related posts