płaskostopieRodzaje 

Jak zapobiegać płaskostopiu u dziecka?

Płaskostopie u dzieci jest wadą stóp, mogącą mieć poważne konsekwencje w starszym wieku. Deformacje stóp przyczyniają się do rozwoju innych wad postawy, których leczenie może być kłopotliwe. Z tego względu należy stosować odpowiednie działania profilaktyczne, zapobiegające rozwinięciu się wady u najmłodszych. Jak zapobiegać płaskostopiu? Czy profilaktyką można zająć się samodzielnie, w warunkach domowych?

Czym jest płaskostopie?

Płaskostopie jest wadą stóp, spowodowaną nieprawidłowym wykształceniem mięśni i wiązadeł. W przypadku prawidłowego ich funkcjonowania, po wewnętrznej stronie stopy, od palucha aż do pięty, tworzy się charakterystyczne sklepienie. Chodząc po piasku, widzimy, że stopa nie dotyka w całości podłoża. Tak powinno być w przypadku zdrowych stóp bez platfusa.

Małe dzieci rodzą się z wrodzonym płaskostopiem fizjologicznym, spowodowanym niewykształceniem mięśni, wiązadeł i obecnymi poduszeczkami tłuszczowymi. Wraz z upływem czasu jednak, w wyniku stałego korzystania z mięśni podczas różnego rodzaju ruchów, ulegają one zdecydowanemu wzmocnieniu i zazwyczaj około 3 roku życia prawidłowe sklepienie stopy dziecka powinno być już całkowicie wykształcone.

Płaskostopie – jak zapobiegać jego powstawaniu?

Płaskostopie  – jak zapobiegać i czym w ogóle jest? Powstawaniu płaskostopia sprzyjają czynniki fizjologiczne oraz mechaniczne, ograniczające swobodę ruchów dziecka w obrębie kończyn dolnych i samych stóp. Rozwojowi wady sprzyja więc zakładanie niemowlętom zbyt ciasnych śpioszków i skarpetek, noszenie bucików ze sztywnymi podeszwami i wąskimi czubkami, albo wykorzystywanie butów noszonych wcześniej przez inne dzieci.  Przeszkodą w wykształceniu prawidłowych mięśni stóp może być również zbyt duża masa dziecka albo zbyt wczesne rozpoczęcie chodzenia. Zdarza się, że dzieci zaczynają stawać w chodzikach, zanim są do tego gotowe z fizjologicznego punktu widzenia. Zbyt duże obciążenie nieprzygotowanych do tego dziecięcych stóp może skutkować powstawaniem płaskostopia.

Jak zapobiegać płaskostopiu u dzieci? Unikać wszelkich wymienionych czynników obciążających stopy i uniemożliwiających prawidłowy rozwój mięśni. Dodatkowo, niezwykle pomocne okazać mogą się proste ćwiczenia, takie jak chodzenie na boso po miękkim podłożu. Idealna do tego będzie trawa, piasek na plaży, a nawet gruby dywan. Taki rodzaj podłoża sprawia, że dziecko zmuszone jest do podkurczania palców podczas chodzenia, co stymuluje mięśnie. Można również zastosować specjalnie przygotowane ścieżki sensoryczne, wysypane piaskiem, małymi kamykami, żwirem i innymi rodzajami materiałów o różnych teksturach. Należy jedynie uważać, aby dziecko nie chodziło na boso po twardych powierzchniach, ponieważ to akurat sprzyja powstawaniu wady.

Buty profilaktyczne dla dzieci – sposób na zapobieganie płaskostopiu

Zapobieganie  wadom postawy ma istotne znaczenie dla całego przyszłego życia dziecka. Wady stóp przyczyniają się do zwyrodnień w obrębie układu kostno-szkieletowego, co często wiąże się w późniejszym wieku ze zmniejszoną sprawnością i dolegliwościami bólowymi.

Jak zapobiegać płaskostopiu? Jednym ze sposobów wartych uwagi są odpowiednio stosowane buty profilaktyczne dla dzieci. Wyposażone w odpowiednie wkładki profilujące lub korygujące, ułatwiają utrzymanie mięśni stopy w odpowiednim położeniu także w czasie noszenia obuwia. Dodatkowo, prawidłowo dobrane buty dziecięce mają sztywne zapiętki i odpowiednie zapięcia. Takie obuwie nie tylko nie powoduje żadnych nabytych dysfunkcji stóp, ale również pozwala korygować już istniejące problemy. W przypadku stwierdzenia występowania wady stóp przez lekarza lub fizjoterapeutę, możliwe jest dobranie butów do konkretnej wady, poprzez odpowiednie wyprofilowanie wkładek bądź obcasów. Warto jednak zainwestować w odpowiednie buciki dla dziecka zanim jeszcze dojdzie do wystąpienia wady.

Podsumowując – aby uniknąć płaskostopia u dzieci, należy zapewnić im możliwość swobodnego poruszania stopami od najwcześniejszego dzieciństwa, pozwalać chodzić na boso po miękkim podłożu i zainwestować z dobre buty profilaktyczne, z odpowiednio wyprofilowanymi wkładkami.

Related posts